Hoofdstukken en inhoud

Hoofdstuk 1 Algemeen
Inleiding
Systemen
Dagboeken
Journaal
Grootboek
Kolommenbalans
Kolbal nader bezien 1
Kolbal nader bezien 2
Kolbal nader bezien 3
D en C nader bezien
Functiescheiding en IC 1
Functiescheiding en IC 2
Het rekeningstelsel
Kenwoorden hfdst 1

Hoofdstuk 2 Budgettering en tussentijdse verslaggeving
Inleiding
Budgettering
Tussentijdse verslaggeving
Kenwoorden hfdst 2

Hoofdstuk 3 Handelsonderneming
Inleiding
Handelsonderneming
Kenwoorden hfdst 3

Hoofdstuk 4 Filiaaladministraties
Inleiding
Filiaaladministratie
Deeladministraties
Kenwoorden hfdst 4

Hoofdstuk 5 IndustriŽle onderneming
Inleiding
IndustriŽle onderneming
Kostengedrag
Productiegedrag
Kostprijsberekening
Indeling grootboek
Verschillenanalyse
Voorbeelden
Kenwoorden hfdst 5

Hoofdstuk 6 Verzekeringsmaatschappijen
Inleiding
Schade
Leven
Beleggingen
Accountant/actuaris
Kenwoorden hfdst 6

Hoofdstuk 7 Banken
Inleiding
Banken
Rekening-courant
Effecten
Kenwoorden hfdst 7

Hoofdstuk 8 Capita selecta
Inleiding
Afschrijvingssystemen
Quasi goederen
Huurkoop en lease
Statiegeld en emballage
Standenregisters
Kengetallen
Correcties
Kenwoorden hfdst 8

Hoofdstuk 9 Consolidatie
Consolidatie
Kenwoorden hfdst 9

Hoofdstuk 10 Fusies en herkapitalisaties
Inleiding
Fusies
Herkapitalisaties
Kenwoorden hfdst 10

Hoofdstuk 11 Fiscaliteiten
Inleiding
Fiscaliteiten
Kenwoorden hfdst 11

Hoofdstuk 12 Varia
Inleiding
Herkomst/besteding
IFRS
Kenwoorden hfdst 12

Hoofdstuk 13 Statistiek
Inleiding
Frequentieverdeling
Gemiddelden
Spreiding
Verhoudingscijfers
Indexcijfers
Grafieken
Tijdreeksen
Correlatie
Kenwoorden hfdst 13

Hoofdstuk 14 FinanciŽle rekenkunde
Inleiding
Enkelvoudige intrest
Samengestelde intrest
Eindwaarde
Contante waarde
AnnuÔteiten
Kenwoorden hfdst 14

Hoofdstuk 15 Beheer van liquide middelen
Inleiding
Liquide middelen
Vreemde valuta

Zakenregister

aandelenfusie
accountant
actuaris
afschrijvingen
afschrijvingssysteem
agio
annuÔteit

bedrijfsfusie
beheer liquide middelen
belangentheorie
beleggingen
bezettingsverschil
boedekertheorie
brutowinstpercentage
budgettering

consolidatie
contante waarde
correcties
correlatie
coupon
credit
crediteurenadministratie

dagboeken
debet
debiteurenadministratie
deeladministraties
degressief variabele kosten
directe kosten
disagio
dividend
doorlopende kosten
dubbel boekhouden
dynamische methode

eenheidstheorie
eerste kosten
effectenadministratie
efficiencyverschil
eindwaarde
emballage
enkel boekhouden
enkelvoudige intrest
excassokosten

filiaaladministratie
financial lease
financiering
frequentieverdeling
functiescheiding
fusie

gemengde rekening
gemiddelde krediettermijn
gemiddelden
gewogen rekenkundig gemiddelde
grootboek

herkapitalisatie
herkomst en besteding der middelen
huurkoop

IFRS
incassokosten
indexcijfers
indirecte kosten
interne controle

journaal

kameralistisch boekhouden
kengetallen
kengetallen
kernconsolidatie
kettingconsolidatie
kolommenbalans
kostendragers
kostenplaatsen
kostenverdeelstaat
kostprijsberekening

lastendruk
lease
levensverzekering
lijndiagram
liquide middelen
liquiditeit
liquiditeit

massaproductie
mediaan
minderheidsbelang
modus

omzetduur
omzetsnelheid
ongewogen rekenkundig gemiddelde
onzelfstandige filiaaladministratie
operational lease

prijsverschil
privť
progressief variabele kosten
proportionele consolidatie
proportionele variabele kosten

quasi-goederen

rekening-courant
rekeningstelsel
rentabiliteit
rentabiliteit
rentestaffel

saldibalans
samengestelde intrest
schadeverzekering
serieproductie
solvabiliteit
solvabiliteit
spreiding
staafdiagram
standenregister
statiegeld
statische methode
stukproductie
subcodes

tijdreeks
transitoria actief
transitoria passief
tussentijdse verslaggeving

variabele kosten
variatiebreedte
vaste kosten
verhoudingscijfers
vervangingswaarde
voorraden
vreemde valuta

ijzeren voorraad

zelfstandige filiaaladministratie
zuivere rekening